1. Otwarcie pliku

1.1 Wersja Excel, OpenDocuments

1.2 Wersja Arkusze Google

2. Praca z Planerem Budowy

Planer budowy jest interaktywnym narzędziem do pomocy przy planowaniu i koordynacji budowy domu jednorodzinnego lub innej inwestycji budowlanej

Otwarcie pliku

Wersja Excel, OpenOffice 

Plik z planerem jest pobierany z serwera w postaci archiwum zip. Po pobraniu klikamy prawym przyciskiem myszy na plik i wybieramy opcję  „wyodrębnij wszystkie” lub „wypakuj plik”

Po podaniu lokalizacji w której ma się wypakować plik użytkownik otrzymuje dostęp po planera 

Wersja Arkusze Google 

Aby uzyskać dostęp do pełnej funkcjonalności „Planera Budowy” arkusz należy przypisać do swojego konta Google.

Po kliknięciu w link oraz otwarciu Arkusza należy zalogować się na swoje konto Google .

Następnie klikamy w  zakładce PLIK> Utwórz kopię

Po określeniu lokalizacji gdzie na dysko Google ma zostać zapisany plik użytkownik otrzymuje pełny dostęp do narzędzia z możliwością edycji.

Plik można pobrać z dysku Google do formatu Excel lub OpenDocument na dysk lokalny 

W tym celu należy kliknąć

PLIK> Pobierz > wybrany format

Praca z Planerem Budowy 

Planer budowy podzielono na zasadnicze dwie części: cześć opisową i cześć graficzną

Część opisowa

Zawiera wyszczególnione i pogrupowane kolejne etapy budowy od rozpoczęcia prac formalnych aż do zakończenia budowy. 

Poszczególne zadania pogrupowane wg sugerowanej i poprawnej kolejności. Użytkownik może samodzielnie określić datę rozpoczęcia budowy a arkusz automatycznie przeliczy czas trwania inwestycji. W narzędziu wstępnie określono przykładowe czasy realizacji poszczególnych etapów. Użytkownik może sam definiować czas realizacji danego etapu tak aby dopasowywać harmonogram do własnych realiów czasowych. 

UWAGA.

Do każdego zadania z etapu przygotowania formalnego budowy przygotowano opis danej procedury mający na celu wyjaśnienie jak załatwić daną sprawę urzędową. Opis wyświetla się po kliknięciu w link pod napisem <KLIK>

 Użytkownik może samodzielnie definiować które zadanie jest już zrealizowane a które jest w trakcie realizacji przełącznikiem.

Część graficzna 

Część graficzna spełnia zadania wizualizacji części opisowa oraz określenia ścieżki krytycznej dla zadań.

Kolorem błękitnym zaznaczono zadania nie zrealizowane

Kolorem zielonym zaznaczono zadania zrealizowane

Kolorem pomarańczowym zaznaczono zadania na ścieżce krytycznej.

Ścieżka krytyczna

Zadania na tzw. ścieżce krytycznej to zdania których opóźnienie w realizacji wprost wpływa na opóźnienie realizacji całej budowy. Zadania te są ze sobą ściśle powiązane i zakończenie poprzedniego zadania umożliwia dopiero pracę nad drugim zadaniem.

Przy planowaniu i koordynacji budowy należy zwracać szczególną uwagę na zadania na ścieżce krytycznej.

Zapraszam do pracy z Planerem 

Jeśli zauważyłeś błąd lub widzisz obszar do poprawy funkcjonalności Planera daj znać w komentarzach lub napisz maila na adres budowniczyinfo@gmail.com

Pozdrawiam