Dział ten dotyczy tylko gruntów które w ewidencji gruntów zakwalifikowane są jako grunty rolne. W praktyce dotyczy to działek nie objętych planem zagospodarowania terenu a decyzją WZ.

Decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolniczej wymagają:

Decyzja zezwalająca na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej jest wymagana do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Decyzje o wyłączeniu z produkcji rolnej uzyskujemy w odpowiednim dla lokalizacji działki starostwie powiatowym lub urzędzie miasta ( jeśli działka znajduje się na terenie działki).

Do  wniosku o wyłączenie z produkcji rolnej należy dołączyć szereg załączników: