Operat geodezyjny jest dokumentem niezbędnym do uzyskania decyzji o odrolnieniu gruntu. Wykonanie operatu geodezyjnego należy zlecić geodecie uprawnionemu. Operat zostaje wykonany przez geodetę w oparciu o projekt zagospodarowania terenu przygotowany przez architekta.

Operat geodezyjny podlega zatwierdzeniu w właściwym  wydziale geodezji.

W praktyce konieczność zatwierdzenia operatu do odrolnienia może zająć nawet do miesiąca co może wydłużyć procedurę uzyskania decyzji o odrolnieniu gruntu.

Koszt  operatu geodezyjnego może się wahać od 300 do 1000zł.