Aby przebieg procesu budowy mógł przebiegać sprawnie i bezpiecznie należy zadbać o właściwe zagospodarowanie placu budowy.

Każdy plac budowy powinien być w pierwszej kolejności zabezpieczony przed dostępem osób trzecich (ogrodzony). Budowa to dość niebezpieczne miejsce. Na placu budowy występuje wiele ryzyk dla zdrowia i życia osób postronnych. Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy zabezpiecza przed nieświadomym dostępem osób trzecich i ogranicza możliwość wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego. Ogrodzenie budowy może też w znaczny sposób ograniczyć ryzyko kradzieży materiału z placu budowy.

Obecnie występuje wiele możliwości wykonania względnie taniego wygrodzenia terenu placu budowy ( np. Siatka lesna, wynajem ogrodzeń). Niewielkie koszty w skali całej budowy  wykonania ogrodzenia szybko procentują przede wszystkim bezpieczną budową oraz ograniczeniem ryzyka kradzieży

Tablica informacyjna

Na każdym placu budowy należy umieścić w widocznym miejscu wypełnioną tablicę informacyjna. Wzór tablicy właściwy minister określił na drodze rozporządzenia.

Zaplecze socjalne.

Wraz z rozpoczęciem budowy należy zadbać o należyte zabezpieczenie potrzeb socjalnych i bytowych pracowników. Bezwzględnie należy zadbać o toaletę dla pracowników oraz zaplecze socjalne. Plac budowy powinien być wyposażony w dostęp do wody która jest potrzeba zarówno w samym procesie budowy jak i do potrzeb socjalnych pracowników. W trakcie budowy należy w odpowiedni sposób , zgodny z przepisami gromadzić i utylizować powstałe śmieci.