Jeśli na danej działce doprowadzone jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna prawdopodobnie istnieje możliwość podłączenia projektowanego budynku do sieci. Aby to uczynić jeszcze przed etapem projektowania budynku należy wystąpić do administratora danej sieci o przygotowanie technicznych warunków przyłączenia do sieci. Na terenie mniejszych gmin administratorem sieci wodociągowej jest zazwyczaj właściwa jednostka w Gminie. W ośrodkach miejskich sieciami zarządzają spółki miejskie.

Aby uzyskać techniczne warunki przyłączenia do sieci należy wypełnić wniosek. Do wniosku należy dołączyć aktualną mapę zasadniczą pozyskaną w Wydziału Geodezji. Administrator sieci wydaje warunki przyłączenia do sieci w terminie 21dni. Warunki ważne są przez 2 lata.  Na podstawie uzyskanych warunków przyłączenia do sieci projektant zaprojektuje przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Jeśli w danym obszarze nie ma rozprowadzonej sieci wodociągowej to może się okazać że podłączenie do niej budynku może być niemożliwe. Oczywiście nie zamyka to możliwości budowy budynku na danej działce. Środkiem zamiennym do przyłączenia do sieci jest wykonanie własnej studni głębinowej. Aby jednak można było zaprojektować studnię głębinową do projektu należy dołączyć oświadczenie odpowiedniej jednostki administracyjnej ( gmina , administrator sieci) o braku możliwości podłączenia budynku do sieci wodociągowej.

Dla instalacji kanalizacji alternatywą może być zaprojektowanie szamba szczelnego na działce lub przydomowej oczyszczalnie ścieków. Aby móc zastosować takie rozwiązanie techniczne również należy uzyskać oświadczenie odpowiedniej jednostki administracyjnej ( gmina , administrator sieci) o braku możliwości podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej.

Oświadczenia o braku możliwości podpięcia budynku do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej uzyskuje się w analogicznej procedurze jak uzyskanie technicznych warunków przyłączenia do sieci.