Przyłączenie nowego budynku do sieci energetycznej to istotna kwestia którą należy zająć się już na samym początku planowania budynku i budowy. Kwestia ta jest o tyle ważna że prąd na działce jest potrzebny już na etapie budowy a nie tylko na etapie użytkowania. Niestety może się też okazać że może to być najdłuższa procedura w całym procesie budowy. Wykonanie przyłączenia danej działki do sieci energetycznej może zająć zakładowi energetycznemu nawet do 1,5 roku.

Aby rozpocząć procedowanie wykonania przyłącza energetycznego do danego budynku należy u właściwego dla danej lokalizacji dystrybutora sieci złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej. Do wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci należy dołączyć:

Dystrybutor w ciągu 30 dni przygotuje i prześlę warunki przyłączenia do sieci energetycznej wraz z umową o przyłączenie. Warunki techniczne na przyłączenie ważne są przez okres 2 lat. Zakład energetyczny w umowie przyłączenia określa maksymalny czas w którym zostanie wykonane przyłącze ( zazwyczaj 1,5r)  

Po podpisaniu umowy z zakładem energetycznym na przyłączenie do sieci tak naprawdę rozpoczyna się bieg czasu na realizację przyłącza. Tak jak wspominałem jeśli kabel jest już na działce samo przyłącze powinno przebiec dość sprawnie. W sytuacji jednak kiedy istnieje konieczność doprowadzenia kabla zasilającego procedura znacznie się wydłuża. Zakład energetyczny projektuje przebieg kabla i uzyskuje zgody właścicieli poszczególnych nieruchomości na przebieg kabla. Proces ten może się znacząco wydłużyć w przypadku np. braku zgody części właścicieli i konieczności poprowadzenia kabla inną trasa. Po ustaleniu trasy kabla, skompletowaniu zgód właścicieli danych posesji następuje etap wyboru wykonawcy i faktycznego przyłączenia.