Kolejnym krokiem w pracach formalnych przy budowie domu jest uzyskanie mapy do celów projektowych.

Mapa do celów projektowych to nic innego jak zaktualizowane opracowanie mapy zasadniczej dla terenu planowanego pod inwestycję. Mapa do celów projektowych jest opracowaniem kartograficznym sporządzanym przez geodetę przed rozpoczęciem prac budowlanych. Jest to doszczegółowiona mapa zasadnicza terenu wraz z wprowadzonymi aktualizacjami  Geodeta udając się w teren inwentaryzuje dany obszar. Może się okazać iż np. dla danej działki mapa zasadnicza z zasobów państwowych jest nieaktualna w zakresie np. występowania zieleni, uzbrojenia, zmian rzędnych terenu. Geodeta na mapę do celów projektowych wprowadza także nową dogęszczoną siatkę rzędnych wysokościowych terenu. Przygotowana przez geodetę mapa trafia do wydziału geodezji gdzie podlega zatwierdzeniu.

Aby uzyskać mapę do celów projektowych należy w tym celu zlecić usługę przygotowania mapy geodecie. Geodeta w zależności od położenia i rozmiaru działki dokonuje wyceny usługi. Zazwyczaj koszty przygotowania mapy do celów projektowych wahają się w granicach od 150 do 500zł netto.

Przygotowanie mapy do celów projektowych może trwać od 2 do 6 tygodni.