Procedura uzyskania przyłączenia do sieci gazowej rozpoczyna się od złożenia wniosku do operatora sieci gazowej o wydane warunków przyłączenia do sieci.

Wzory wniosków dostępne są na stronach internetowych danego dostawcy gazu odpowiedniego dla lokalizacji działki. We wniosku należy podać dane kontaktowe, lokalizację inwestycji do której ma być doprowadzone przyłącze gazowe (nr działki, obręb , adres).  Dostawca wymaga również określenia przewidywanego terminu rozpoczęcia poboru paliwa oraz przewidywane roczne zapotrzebowanie na paliwo gazowe.

Przewidywane roczne zapotrzebowanie na zużycie gazu możemy w łatwy sposób określić za pomocą kalkulatora zużycia gazu dostępnego pod linkiem http://gazus.pl/kalkulator-gazu.html

Jeżeli wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci dotyczy nowo budowanego przyłącza we wniosku należy również określić przewidywany czas podpisania umowy o przyłączenia do sieci gazowej. Warto w tym miejscu zaznaczyć że wykonanie kompletnego nowego przyłącza gazowego może zająć dostawy gazu nawet półtora roku. Dostawa gazu w umowie o przyłączenia do sieci gazowej określa maksymalny okres na przyłączenie do sieci gazowej

Do wniosku o przyłączenie do sieci gazowej należy dołączyć kopię aktualnej mapy zasadniczej w sakli 1:500 lub 1:1000 lub 1:2000. Na mapie zasadniczej warto zaznaczyć preferowane miejsce na lokalizację skrzynki gazowej.

Operator sieci gazowej wyda warunki przyłączenia do sieci w terminie do 21 dni od momentu złożenia wniosku.

Uzyskane warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej pozwalają rozpocząć prace projektowe przy budynku.

Jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego spółka gazownictwa (operator systemu dystrybucyjnego) wydaje warunki przyłączenia do sieci gazowej w terminie nie dłuższym niż 21 dni

Warunki przyłączenia do sieci gazowej określają miedzy innymi miejsce przyłączenia urządzeń, parametry techniczne przyłącza dystrybucyjnego, minimalne i maksymalne ciśnienie dostarczania paliwa, wymagania dotyczące układu pomiarowego oraz miejsce jego zainstalowania, mocy przyłączeniowej. W warunkach określa się również termin ważności wydanych warunków. W podanym terminie odbiorca powinien podpisać z dostawcą umowę na wykonanie przyłącza gazowego.

Po otrzymaniu pozytywnych  warunków przyłączenia do sieci gazowej należy podpisać umowę o przyłączeniu do sieci gazowej. W umowie dostawca określa koszt wykonania przyłącza oraz maksymalny czas jego realizacji.

Po wykonaniu od odbiorze przyłącza możliwe będzie dostarczanie paliwa gazowego do nieruchomości.

UWAGA

Warto zaznaczyć że prawo budowlane umożliwia uzyskanie pozwolenia na budowę budynku bez zaprojektowanego przyłącza gazowego  nawet w sytuacji planowanej instalacji gazowej. Wówczas przyłącze gazowe jest projektowane wg oddzielnego opracowania i podlega oddzielnemu pozwoleniu na budowę. Niemniej dla ułatwienia i uproszczenia kwestii formalnych przy budowie domu warto zadbać o warunki przyłączenia do sieci gazowej jeszcze przed wykonaniem projektu.